• AJANKOHTAISTA

 • ARKISTO

 • Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

  Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

  Vuosi 2017 on yhdistyksen toiminnan kannalta haastava, sillä toimintaympäristö näyttää käyvän läpi melkoisia muutoksia eikä toiminnan resursoinnista ole tässä vaiheessa vielä varmaa tietoa.

  Kylätoiminnan valtionavun odotettavissa oleva lasku supistaa yhdistyksen omaa toimintaa eli hankkeiden lisäksi ei yhdistyksellä ole kovin paljoa mahdollisuuksia toiminnan rahoittamiseen. Hyrrä nähtävästi kuitenkin toimii tällä hetkellä eli hanketoiminnan rahoitus rullaa kohtuullisesti.

  Yhdistyksen tavoitteena on nostaa henkilökunnan vahvuus kahteen henkilötyövuoteen. Tämä edellyttää uutta hanketta ja myös tulorahoituspuolen vahvistamista. Ensi vuonna osa toiminnasta onkin tarkoitus rahoittaa erilaisia koulutuspalveluja myymällä.

  Suomi 100 vuotta juhlavuosi näkyy toiminnassa ainakin entistä suurempana Avoimet Kylät –päivänä 10.6.2017. Toimintakentällä on käynnissä myös arkisia myllerryksiä. Ensi vuonna käydään kuntavaalit ja uudet luottamushenkilöt vaikuttavat ainakin jonkin verran kuntien toimintaan. Sote-uudistus muuttaa vähitellen kuntien roolia – miten se näkyy käytännössä? Kuntien talousvaikeudet? Entä turvapaikan hakijat ja pakolaiset – vaikuttaako maaseudun yhdistystoimintaan? Uusi kuntalaki ja lähidemokratia?

  1. Varsinainen toiminta
  • Toiminnan pääpaino on Omalta kylältä – yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä –hankkeessa, jota toteutetaan yhdessä SataKylät ry:n kanssa. Hankkeeseen osoitettu työpanos on 1 htv, joka jakautuu yhdistyksen molemmille työntekijöille.
  • Tavoitteena olisi käynnistää myös toinen hanke Kumppanuuskunta, jota kautta päästään lähelle 2 henkilötyövuotta.
  • Etsitään keinoja ruotsinkielisen saariston neuvontapalvelun parantamiseksi esimerkiksi oman hanketoiminnan ja/tai jonkin toisen toimijan kanssa tehtävän yhteistyön avulla.
  • Valmistellaan ja kirjoitetaan uusi Varsinais-Suomen kylien kehittämisen ohjelma 2017-2020.
  • Valmistellaan netissä julkaistavaksi opas kestävästä kylätoiminnasta.
  • Valmistellaan rekisteri erilaisista kylien palveluista, kuten kylätaloista ja muista kylien juhla-, kokoontumis- ja virkistyskäyttöön soveltuvista tiloista.
  • Järjestetään maakunnallinen kylätoimintapäivä Kemiönsaarella Taalintehtaalla 1.7. Juhlapuhujaksi on jo lupautunut kirjailija Juha Ruusuvuori.
  • Valitaan Varsinais-Suomen vuoden kylä (teema sovitaan keväällä).
  • Esitetään edellisen vuoden maakunnallista kylää valtakunnalliseen kilpailuun
  • Järjestetään muita maakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia, tapahtumia, koulutuksia (mm. Kyläpäällikkökoulutukset) ja seminaareja – usein yhteistyössä muiden paikalliskehittäjien kanssa.
  • Pyritään kehittämään valtakunnallista kylätoimintaa mm. SYTY:n kautta.
  • Tehostetaan yhdistyksen jäsenhankintaa ja jäsenpalveluita.
  • Pääkohderyhmä ovat edelleen kyläyhdistykset ja vastaavat kylätoimijat, mutta yhteistyö lisääntyy myös muiden kylien ja maaseudun kehittämistä harjoittavien yhdistysten kanssa. Yhdistys osallistuu vahvasti toimijana tulevaisuuden kunta –keskusteluun. Yhteistyötä kaupunginosayhdistysten ja vastaavien toimijoiden kanssa tehdään myös mahdollisuuksien mukaan.
  • Tuetaan Varsinais-Suomen kyliä ja maaseutua koskevaa tutkimusta – ennen muuta aiheiden ja asiantuntijuuden kautta, mahdollisesti myös taloudellisesti.
  • Osallistutaan (lähinnä työntekijät ja pj) erilaisiin kylätoiminnan kannalta olennaisiin koulutuksiin.
  1. Hallinto
  • Hallitus kokoontuu tarvittaessa, noin 7-10 kertaa vuodessa.
  • Sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset järjestetään huhti-toukokuussa ja loka- marraskuussa.
  • Hallinnoidaan yhtä alueiden välistä hanketta ja mahdollisesti yhtä seudullista.
  • Yhdistyksen omaa toimintaa rahoitetaan valtionavulla ja muulla rahoituksella, kuten palveluiden myynnillä ja jäsenmaksuilla. Etsitään myös säätiörahoitusta.
  • Toimihenkilöitä on lähtökohtaisesti ainakin kaksi:
  1. maakunnallinen kyläasiamies
  2. maakunnallinen kyläkehittäjä

  Tiedottaminen

  • Kehitetään edelleen yhdistyksen nettisivuja, facebook-sivuja ja sähköpostitiedottamista. Kyseiset välineet ovat päävälineitä ajankohtaisen tiedon välittämisessä.
  • Päivitetään yhdistyksen esitemateriaalia
  • Omaa tiedotusta toteutetaan sähköisten välineiden ohella ennen kaikkea paikallislehtien kautta, mutta myös muita tiedotusvälineitä (tv, radio, kuntatiedotteet) käyttäen. Valtakunnallista tiedottamista pyritään hoitamaan Suomen Kylätoiminta ry:n kautta.
  • Tehdään tiedotusyhteistyötä maakunnan muiden paikalliskehittäjien kanssa aina kun se on mahdollista.
  • Tehdään tiedotusyhteistyötä SataKylät ry:n kanssa.
  • Vuoden kyliä hyödynnetään yhdistyksen tiedotus- ja suhdetoimintatyössä.
  • Hyödynnetään Suomi100-teemaa tiedottamisessa ja erilaisissa tempauksissa.

  Sidosryhmäyhteistyö

  • Kylätoiminnan maakunnallisessa kehittämisessä pääyhteistyökumppaneita ovat Leader-ryhmät ja Brahea sekä ProAgria. Tehdään yhteistyötä myös muiden kylien yhteenliittymien kanssa: ennen kaikkea Satakunnan kanssa.
  • Tehdään edelleen yhteistyötä muiden maaseudun ja saariston kehittäjäjärjestöjen kanssa, samoin oppilaitosten; erityisesti yliopistojen ja korkeakoulujen sekä mahdollisten muiden kehittämisestä kiinnostuneiden oppilaitosten kanssa.
  • Tehdään edelleen yhteistyötä viranomaisten kanssa, erityisesti ELY.
  • Tehostetaan edelleen kuntayhteistyötä
  • Pyritään etsimään uusia yhteistyömuotoja ja –kumppaneita mm. matkailu-, ympäristö-  ja kulttuurisektorilta
  • Tehdään yhteistyötä Suomen Kylätoiminta ry:n ja Svenska Byaservicen, samoin Maaseutupolitiikan neuvoston MANE:n kanssa.

  Kansainvälinen toiminta

  • Osallistutaan kansainvälisiin tilaisuuksiin resurssien mukaan, pääasiassa hanketoiminnan kautta.
  • Haetaan kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä toimintaryhmien ja SYTY:n kontaktien ja hankkeiden kautta
  • Kansainvälisessä toiminnassa luontevimmat kontaktit löytyvät Itämeren kulttuuripiiristä ja Brittein saarilta sekä kansainvälisestä saaristoyhteistyöstä.

  Varsinais-Suomen Kylät ry:n hallitus, Kemiönsaarella 22.11.2016