• AJANKOHTAISTA

 • ARKISTO

 • Hankkeet

  Omalta Kylältä – yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä
  – Alueiden välinen hanke käynnissä vuoden 2018 alkuun

  Varsinais-Suomen Kylät ry toteuttaa SataKylät ry:n kanssa yhteistä alueiden välistä hanketta Maaseuturahastosta. Käytännössä alueiden välisyys tarkoittaa sitä, että hanketta toteutetaan molemmissa maakunnissa samanaikaisesti. Kummassakin maakunnassa on kuitenkin omat työntekijänsä. Varsinais-Suomessa hankkeessa työskentelevät kyläasiamies Tauno Linkoranta ja kyläkehittäjä Eija Eloranta.

  Hankkeen toteutus aloitettiin marraskuussa 2015. Tulemme mielellämme kylien omiin tilaisuuksiin kertomaan toiminnasta ja miettimään kylän mahdollisuuksia hankkeen hyödyntämiseen. Tavoitteena on kehittää paikallisia palveluratkaisuja mielellään yhteistyössä julkisen (kunnat ja seurakunnat), yksityisen ja kolmannen sektorin yhteisvoimin. Hankkeen pääpainopisteet ovat:

  1. Tilat tehokkaassa käytössä ja uusilla tavoilla

  • Tuetaan palvelujen tarjoamista monialaisesti sektorien ja kohderyhmien rajoja ylittäen: koulut, vanhat kunnantalot, kylätalot, kaupat…
  • Tuetaan uudenlaisten liikkuvien ja sähköisten palvelujen kehittämistä sekä toimimista

  2. Yhdistykset palvelujen tuottajina ja lähitalouden edistäjinä

  • Tuetaan palvelu- ja yhteistoimintasopimusten syntymistä
  • Tuetaan 3. sektorin palvelujen tuotteistamista (esim. kylätalot, luontopolut yms. kylien palvelut) ja uusien liiketoimintamallien kehittämistä
  • Edistetään paikalliskysyntää vastaavan palvelutuotannon kehittymistä

  Jokainen kylä on omanlaisensa ja toimia mietitään aina kyläkohtaisesti. Kyse on hyvinkin arkisista toimista. Jos olette esimerkiksi miettineet keinoja ylläpitää kylän yhteisiä tiloja, teillä on toiveissa saada kylälle lisää palveluita tai ajatuksia siitä mitä voitaisi tehdä jotta kylän nykyiset palvelut säilyisivät jatkossakin, olette jo huomattavan pitkällä. Hankkeen on tarkoitus jatkua alkuvuoteen 2018, joten aikaa näiden ajatusten kypsyttämiselle on vielä.

  Yhteyshenkilöt:

  Kyläasiamies
  Tauno Linkoranta
  tauno.linkoranta@vskylat.fi
  puh. 044 303 9990

  Kyläkehittäjä
  Eija Eloranta
  eija.eloranta@vskylat.fi
  puh. 044 972 6146

  Päättyneet hankkeet:

  • Kansalaiskunta – yhteissuunnittelulla ja -toiminnalla parempaan lopputulokseen
  • Laatua – työkaluja parempaan yhdistystoimintaan
  • Fokus på Åbolands byar
  • Kylä välittää Varsinais-Suomessa
  • Työkaluja tulevaan
  • Kylätoimintapassi -koulutusta kylille