Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Yhdistyksen kevätkokous 25.5. – Föreningens vårmöte 25.5.

15.5.2023

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään:

Aika:        Torstaina 25.5. klo 18.00
Paikka:    Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo, Valkkimyllynkuja 2, Turku

Yhdistyksen kevätkokouksessa ovat esillä sääntömääräiset asiat.

Esityslista

1.    Kokouksen avaus
2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.    Muut asiat ja kokouksen päättäminen

Tervetuloa vaikuttamaan!     Kahvitarjoilu

Hallituksen puolesta

Henrik Hausen            Tauno Linkoranta
Varsinais-Suomen Kylät      Varsinais-Suomen Kylät
puheenjohtaja            sihteeri

***
15.5.2023

Välkommen pä föreningens stadgeenliga vårmöte som hålls:

Tid:        Torsdagen den 25.5. kl 18.00
Paikka:  Aurajokistiftelsen, Valkkvarnsgränden 2, Åbo

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterade och vid behov två röstrräknare
3. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Bokslut, årsberättelse och revisionsberättelse
6. Godkännande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för regeringen och andra ansvariga
7. Övriga ärenden och anslutning av mötet

Välkommen med för att påverka       Kaffeservering

Henrik Hausen                       Tauno Linkoranta
Egentliga Finlands Byar             Egentliga Finlands Byar
ordförande                          sekreterare