Skip to content
Varsinais-Suomen kylät on maakunnallinen yhteenliittymä, joka edistää Varsinais-Suomen maaseudun ja saariston elinkelpoisuutta.
Varsinais-Suomen kylät

Varsin Hyvä ja Ravakka kutsuvat EkoTekoon!

Lokakuun lopussa Leader Varsin Hyvä ja Leader Ravakka aloittivat EkoTeko-hankkeet ja yhteistyön kestävän kehityksen edistämiseksi yhdistystoiminnan kautta. Toiminnan päämääränä on tukea alueen yhdistyksiä, asukkaita ja kuntia tekemään kestäviä ja ekologisia valintoja. EkoTeko tarjoaa koulutusta, neuvontaa, vertaisoppimista ja yhteistyömahdollisuuksia, sekä järjestää tapahtumia ja tuottaa kokemustenvaihtoa. Hankkeet kestävät vuoden 2021 loppuun asti.

Ekologinen ajattelu on uutta ja vanhaa. Se on ajan hengessä olemista ja siitä kokemuspohjasta ammentamista, miten ennen on eletty ympäristöä ja toinen toisiamme kunnioittaen. Kestävien kehitysteemojen esille nostaminen on asuinalueitamme vahvistava voimavara.

Hankkeen aihepiireinä ovat mm.

  • Kestävämpien energiaratkaisujen löytäminen yhdistystoiminnassa ja kylätaloilla.
  • Kierrätyksen- ja tavaroiden yhteiskäytön lisääminen omalla asuinalueella.
  • Osallisuus (erityisesti nuoret ja lapset) ja yhteisöllisyys sekä paikallinen identiteetti.
  • Ympäristötietoiset yhdistyskäytänteet ja -toiminta.
  • Kestävämpi liikkuminen.
  • Yhteisten tilojen monikäyttö.
  • Lähiruoka ja satokauden tuotteiden käyttö.
  • Kestävä arki: esim. ekologiset puhdistusaineet, kirpparit, vedenkäyttö, energiasäästö, kompostointi, kestävä pukeutuminen.
  • Paikallisperinteen kestävien tapojen ja taitojen uudelleen käyttö tähän päivään sovellettuina.

Vastaa kyselyyn ”Mitä toimenpiteitä tai palveluita toivoisit EkoTeko – yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen –hankkeelta?” Kyselyyn vastaamalla vaikutat siihen, mitä palveluja hanke tuottaa, ja missä! Kysely avautuu linkistä:

http://www.ravakka.fi/leader_ravakka/yhdistyksille/ekoteko

Ota yhteyttä hankekoordinaattoriin!

Tiina Saaresranta

tiina.saaresranta@varsinhyva.fi

044-792 9005