Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Valtakunnallinen kyläkysely on käynnissä 23.1. saakka – HUOM! JATKOAIKA

Tervetuloa täyttämään valtakunnallista Kyläkyselyä, jolla kartoitetaan, kuinka paljon vapaaehtoistoimijoita ja jäseniä on kyläyhdistyksissä, kylätoimikunnissa tai muissa vastaavalla toimivissa yhdistyksessä, näiden
yhdistysten toimintamuotoja, työllistämistä, rahoituskeinoja sekä yhteisöllisiä tiloja.

Kyselystä lisää ja vastaaminen: https://suomenkylat.fi/kylakysely-on-avattu/

Vastaajakylien tiedot yhdistämällä saadaan koottua valtakunnallisesti tärkeää tietoa sekä kylätoiminnan tilasta että
paikalliskehittämisen merkittävyyden osoittamiseksi. Suoraan kylätasolta saadulla tiedolla pystymme tekemään vaikuttamistyötä laajemmin ja saamaan esille kylätoiminnan monet eri toimintamuodot.

Maakunnalliset kyläyhdistykset saavat käyttöönsä hyödyllistä tietoa alueensa kylistä ja toimijoista. Suomen Kylät ry kokoaa maakunnissa paikallisesti tehdyn arvokkaan kylätoiminnan tulokset eli kylätoiminnan indikaattoritiedot valtakunnallisesti yhteen. Näin ollen on tärkeää, että mahdollisimman moni kyläyhdistys ja kylätoimikunta vastaa tähän kyselyyn.

Suomen Kylät ry arpoo kaikkien vastanneiden kesken 100 euron lahjakortin palkinnon voittajan
lähikauppaan. Kyselyssä arvontaan osallistuvilta pyydetään yhteystiedot, joita ei arvonnan jälkeen
talleteta tai jaeta vastaustietojen käsittelyn ohessa.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kysely koostuu seitsemästä osiosta:
1. Vastaajan tiedot, 2. Jäsenet, aktiiviset toimijat ja vapaaehtoistyö, 3. Yhteisölliset tilat, 4.
Työllistämistoiminta, 5. Kylän kehittäminen, turvallisuus ja yhteistyö, 6. Toimintamuodot ja rahoitus
ja 7. Tarkennuksia, palautetta, terveisiä ja toiveita.