Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Kyläkoutsi kouluttaa kyliä

Kyläkoutsit tulevat kylä- ja korttelitoiminnan tueksi

Kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla organisaatioilla on mahdollisuus tilata Kyläkoutsi kylään tai kortteliin pitämään työpajaa tai koulutustilaisuutta erilaisista aiheista. Yhteensä vajaat viisikymmentä sekä suomen- että ruotsinkielistä maaseutukehittäjää on kouluttautunut Kyläkoutsiksi. Kouluttautuneilla henkilöillä on nyt valmiudet toimia uuden valtakunnallisen konseptin Kyläkoutseina. Koulutetut ovat maakunnallisten kyläyhdistysten tai Leader -ryhmien työntekijöitä, ja heitä on lähes kaikissa maakunnassa. Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta on yksi kyläkoutseista.

Koulutusaiheet liittyvät kylä- ja yhdistystoimintaan tavalla tai toisella. Teemoja on nyt alussa kymmenen. Kun tilaa kylään Kyläkoutsin, voi aloittaa esimerkiksi yhdistystoiminnan perusteista, viestinnästä, varainhankinnasta tai yhdistystoimijan digitaidoista. Myös verkostoitumiseen ja vapaehtoistyöhön liittyviä kokonaisuuksia on tarjolla. Työpajoissa voi suunnitella tapahtumia tai miettiä yhdessä lisää toimintaa kylätaloon. Kyläkoutsin tuella voi tehdä omalle kylälle kyläsuunnitelman tai hankkeistaa hyvä idea, ja näin mahdollisesti saada myös rahoitusta oman kylän tai korttelin kehittämiseen.

Kyläkoutsi-konsepti on kehitetty hankkeessa, jonka toteuttivat Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-kylät ja Uudenmaan Kylät ry. Hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella, jonka myönsivät yhteensä kahdeksan Leader-ryhmää; Etpähä ry, Päijänne-Leader ry, Pohjois-Kymen Kasvu, Sepra ry, Ykkösakseli ry , Emo ry, Pomoväst ry ja Kehittämisyhdistys SILMU ry.

Konsepti on jatkossa Suomen Kylät ry:n hallinnoima ja sitä kehitetään edelleen yhteistyössä Kyläkoutsien, maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leader -ryhmien kanssa.

Yhteystiedot/lisätiedot:

www.kylakoutsi.fi