Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Kestävän kehityksen viikkoa vietetään taas syksyllä 2023

Kestävän Kehityksen Viikko 25.9.-1.10.

Kestävän kehityksen viikolla haluamme luoda yhdessä yhdistysten, kuntien, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa tapahtumaviikon, jossa nostetaan esille kaikki hyvät esimerkit maaseudulla tehdystä kestävän kehityksen työstä.

Tule mukaan!

  1. Mieti, mitä voisitte järjestää, joka koskee joko sosiaalista, taloudellista tai ekologista kestävyyttä.
  2. Suunnitelkaa tapahtuman kestävän kehityksen viikkolle.
  3. Miettikää kumppaneita ja kohderyhmää.
  4. Varatkaa mahdolliset luennoitsijat ja paikat.
  5. Rekisteröikää tapahtumanne
  • Osallistuminen on ilmaista (oman tapahtuman kuluista kukin järjestäjää vastaa itse).
  • Tapahtumanne markkinoidaan osana suurempaa kokonaisuuttta muiden kestävien toimintojen kanssa, mutta suunnittele, jos tarvitset omia panoksia tietyn kohderyhmän saavuttamiseksi.
  • Mikään toiminta ei ole liian pientä.

Tapahtumanne markkinoidaan osana suurempaa kokonaisuuttta muiden kestävien toimintojen kanssa, mutta suunnittele, jos tarvitset omia panoksia tietyn kohderyhmän saavuttamiseksi. Kestävän kehityksen viikko on vuosittainen tapahtumaviikko, joka järjestetään vk39 eli tänä vuonna 25.9.-1.10.

Viikon aikana järjestettävä toiminta voi olla ekologista, sosiaalista tai taloudellista kestävyyttä, ja toiminnan voi toteuttaa esimerkiksi työpajoina, luentoina, teemapäivinä tai avoimien ovien tapahtumina. Kestävän kehityksen viikon tapahtumia voivat järjestää eri toimijat kuten kunnat, koulut, yritykset tai yhdistykset.

Maaseutupolitiikan verkosto – Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkosto tuo maaseutupolitiikan käytännöntasolle. Verkostohankkeen tavoitteena on tuoda esiin maaseudun mahdollisuuksia ja uusia innovaatioita kestävän elämäntavan takaamiseksi. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten.

Käytännön tekoja tuodaan esille kestävän kehityksen viikko -konseptin avulla. Pohjanmaalla perustettu vuosittainen kestävään kehitykseen keskittynyt tapahtumaviikko on laajasti osallistanut eri alojen ja sektoreiden toimijoita.

Suomen Kylät ry toimii projektin yhteistyökumppanina ja tuo toimintaan laajan verkoston maaseudun toimijoita ympäri maata. Kuusi maakunnallista kyläyhdistystä on valittu mukaan toteuttamaan kestävän kehityksen viikkoja työkaluna tuoda esille maaseudulla tehtyjä toimenpiteitä ja käytännön tekoja, sekä vahvistamaan maaseudun toimijoita osana kestävää siirtymää. Osallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeää ja osa kestävän kehityksen viikon perusajatusta.

Kestävän kehityksen viikkoa järjestetään hankkeen kautta Pohjanmaan lisäksi myös Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Lisäksi mukana ovat Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.