Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Kestävän kehityksen viikko järjestetään 26.9.-2.10.

Maaseudulla toimitaan kestävästi – kerrotaan siitä muillekin!

Kylien toiminnassa on perinteisesti sellaisia arvoja, joiden nähdään edistävän kestävyyttä ja hyvinvointia. Näitä ovat muun muassa luonnon ja lähiympäristön kunnioittaminen, hitaampi elämäntapa sekä yhteisöllisyyden ja perinteiden vaaliminen.

Kylien yhdistyksillä ja kansalaistoiminnalla ylipäätään on tärkeä rooli kestävän hyvinvoinnin tukemisessa. Jo yhdistystoiminta sinänsä on merkittävää sosiaalisen kestävyyden edistämistä.

Paljon muutakin on tehty: on tuettu paikallistaloutta ja lähipalveluja, kunnostettu rakennuksia ja vaalittu maisemia, rakennettu haja-asutusalueen vesihuoltoa, kierrätetty ja kehitetty jätehuoltoa, parannettu kylätalojen energiatehokkuutta, tehty lähiliikuntareittejä, tehty aurinkopaneelien yhteishankintoja, parannettu paikallista turvallisuutta, talletettu ja hyödynnetty paikallista kulttuuria yms.

Hienot mallit ovat kuitenkin hajallaan eivätkä kokemukset leviä tarpeeksi. Varsinais-Suomessakin on lähemmäs 300 kylätoiminnallista kylää, joista osalla on hienoja toimintoja, jotka ansaitsisivat levitä laajemmallekin.

Kestävän kehityksen viikkoa vietetään 26.9.-2.10. Varsinais-Suomessa ja kuudessa muussa maakunnassa. Nostetaan viikon aikana esille hyvät esimerkit maaseudulla tehdystä kestävän kehityksen työstä ja toiminnasta; kyse voi olla ekologisesta, taloudellisesta tai sosiaalisesta keke-toiminnasta.

Ohjelman järjestäjinä voivat toimia halukkaat tahot: yhdistykset, kunnat, yritykset, työryhmät, koululuokat ja muut toimijat. Ohjelmaa voi olla monenlaista, esimerkiksi:
? työpajoja
? luentoja
? avoimia ovia kylätaloilla tms.
? kursseja
? kirppareita
? retkiä
? teemapäiviä
Miettikää, millaista ohjelmaa te haluaisitte järjestää ja ilmoittautukaa mukaan! Lisätietoa teemaviikosta: https://kestavankehityksenviikko.fi/tiedot/
Kuvassa voi olla teksti