Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Västanfjärd

Kimitoöns kommun bildades år 2009 av de gamla kommunerna Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd. I Västanfjärds kommun fanns tidigare ett eget kommuncentrum där de kommunala funktionerna sköttes. I dag fungerar en kommunal servicepunkt i biblioteket.

Västanfjärd var en kommun och by i landskapet Egentliga Finland i Västra Finlands län, belägen 50 km sydväst om Åbo. Västanfjärd har cirka 800 invånare och har en yta på 96,62 km2.

Västanfjärd har en historia med gruvdrift, jordbruk, bonde- och bygdeseglation och sjöfart. Västanfjärd är en typisk innerskärgård med grunda långa havsvikar.

Föreningslivet är också mycket aktivt i Västanfjärd med 23 föreningar idag med olika syften, till exempel Allmogeseglarna i Westanfjärd, Ungdomsföreningen, Folkhälsan, Marthaföreningar, Eugenia, Rödakorset, Västanfjärds vikar, Sjöscouter och Lanthandelstraditioner samt många fler. Sommaren 2010 grundades Västanfjärds byaråd för att aktivera både fast- och fritidsbosatta i Västanfjärds kommundel.

Kemiönsaaren kunta perustettiin vuonna 2009 vanhoista kunnista Taalintehdas, Kemiö ja Västanfjärd. Västanfjärdin kunnassa sijaitsi aiemmin kuntakeskus, jossa kunnalliset toiminnot suoritettiin. Tänä päivänä kunnallinen palvelupiste sijaitsee kirjastossa.

Västanfjärd oli kunta ja kylä Varsinais-Suomessa Lounais-Suomen läänissä, linnuntietä 50 km lounaiseen Turusta. Västanfjärdissä on n. 800 asukasta ja pinta-ala 96,62 km2.

Västanfjärdillä on rikas historia kalkkitoiminnassa, maataloudessa, talonpoikaislaivoissa, laivarakennuksessa sekä merenkulussa. Västanfjärd on tyypillistä sisäsaaristoa pitkini mataline merenlahtine.

Källa: Västanfjärds byaråd rf, vastanfjardsbyarad.fi

Årets by -vinnare / Vuoden kylä -voittaja 2019.

o Gamla kyrkan / Vanha kirkko

o Nya kyrkan / Uusi kirkko

o Kalkholmen

o Lammala naturstig / Lammalan luontopolku