Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Korpo

Dagens Korpo omfattar totalt 1 544 km² , varav 169 km² är landområde. Korpo omfattar ca  2 000 öar, holmar och skär. Den största ön brukar benämnas huvudön, fasta Korpo eller kyrklandet, och den näst största ön är Norrskata. I och med det stora havsområdet kring Korpo har det fungerat i många århundraden och fungerar än i dag som ett viktigt arbetsfält för Korpoborna. Framförallt då genom fiske och sjöfarten men också i och med existensen av lots- och fyrvaktartjänsten.

Befinner du dig i Korpo skall du passa på att besöka Korpoström, en viktig knutpunkt i alla tider med sitt Skärgårdscentrum och berikande kulturverksamhet. Vid Korpoström hittar du även ett minnesmärke över sjöslaget mellan svenskar och ryssar som utspelades år 1743.  Korpo har även ett hembyggdsmusé. Här finns bland annat huvudbyggnaden som är från 1800-talet, några bodar och olika sorters bruksföremål som använts i socknen.

Korpo har en skärgård som är såväl lummig som karg och det finns skogar att vandra i när höststormarna rasar eller när vintern lagt sitt första täcke. Stränder att vandra längs och sund att paddla i, skärgårdsnaturen ger möjligheter till upplevelser som överträffar varandra. Korpo är där himmel och hav möts och du är ständigt i skarven.

Korppoon kunta-alue kattaa nykyisellään yhteensä 1 544 km2, josta maapinta-alan osuus on 169 km2. Korppoo muodostuu yhteensä noin 2 000 saaresta ja luodosta. Korppoon pääsaari eli Kyrklandet on pinta-alaltaan suurin ja Norrskata on Korppoon toiseksi suurin saari. Korppoota ympäröivän suuren merialueen ansiosta meri on vuosisatoja toiminut ja toimii edelleen korppoolaisten tärkeänä työkenttänä, ennen kaikkea kalastuksen ja merenkulun muodossa, mutta myös luotsi- ja majakanvartijapalvelujen olemassaololla on ollut tärkeä merkitys saariston asukkaille.

Korppoossa suosittelemme tutustumista Korpoströmiin, joka on Saaristokeskuksineen ollut kautta aikain tärkeä solmukohta ja paikkakunnan kulttuurielämän rikastuttaja. Korpoströmissä on myös muistomerkki, joka on pystytetty ruotsalaisten ja venäläisten vuonna 1743 käymän meritaistelun muistoksi. Lisäksi Korppoossa on kotiseutumuseo, jossa on muun muassa 1800-luvulta peräisin oleva päärakennus, aittoja ja erilaisia pitäjässä käytettyjä käyttöesineitä.

Korppoon saaristossa on sekä vehreitä saaria että karua karikkoa. Korppoon metsissä voi vaellella syysmyrskyjen raivotessa tai talven peiteltyä luonnon ensilumeen. Täällä on myös rantoja, joita pitkin kulkea ja salmi jossa meloa: kaiken kaikkiaan saaristoluonto tarjoaa mahdollisuuksia elämyksiin, jotka ylittävät toinen toisensa. Korppoossa taivas ja meri kohtaavat, ja sinä olet niiden saumakohdassa.