Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Keistiö

Från år 2009 är Iniö, och således också Keistiö, en del av Pargas stad. Redan under medeltiden var Iniö socken kapell under Tövsala, men blev år 1865 en självständig kommun i Åboland. Storskifte förrättades i Keistiö år 1875.

Keistiö är den till ytan största av de sex byarna i Iniö, ytan är ca 1011 ha. ”Keyste” omnämns så tidigt som år 1540 i Gustav Vasas jordebok. Redan då fanns dagens sex hemman: Braskas, Brusis, Håkans, Klemets, Knuts och Sutars.

Keisitö är en hopby, d.v.s. de flesta gårdarna ligger i en grupp mitt i byn. Här finns ca 4 kilometer körbar väglagsväg. År 2012 fick Keistiös vägar officiella namnskyltar. År 2017 bor i Keistiö 32 personer med hemadress i byn. Av dem har 25 svenska och 7 finska som modersmål. I byn verkar ett byalag, ett jaktlag och ett fiskelag.

Vuodesta 2009 Iniö, ja näin myös Keistiö, on ollut osa Paraisten kaupunkia. Jo keskiajalla Iniön pitäjä oli Taivassalon kappeli, vuodesta 1865 itsenäinen kunta. Isojako toimitettiin Keisitön kylässä vuonna 1875.

Keistiö on Iniön kuudesta kylästä pinta-alaltaa suurin, noin 1011 ha. ”Keyste” mainitaan niinkin aikaisin kuin vuonna 1540 Kustaa Vaasan maakirjassa. Jo silloin löytyy nykyiset kuusi maatilaa: Braskas, Brusis, Håkans, Klemets, Knuts ja Sutars.

Keistiö on rykelmäkylä eli talot ovat enimmäkseen keskellä kylää ryhmänä. Saaressa on noin 4 kilometriä ajokelpoista tiekuntatietä. Vuonna 2012 Keisitön tiet saivat viralliset osoiteviitat. Keisitössä asuu vuonna 2017 vakituisesti 32 henkilöä. Heistä 25 puhuu äidinkielenään ruotsia ja 7 suomea. Kylässä kyläyhdistys, metsästysseura ja kalastuskunta.

 

o Färjan – Lossi

o Forneld – Muinaistuli

o Midsommarstången

o Vägbelysningen och vindmöllän

o Sutars

o Ny-Klemets