Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Vägbelysningen och vindmöllän

Vägbelysningen och vindmöllän

Keistiö byalag beggde på talko byns vägbelysning i början av 1990-talet, ljuset är en viktig trivselfaktor i byn. Ca 40 lampor tändes första gången forneldsnatten den 28 augusti 1993. Elräkningen är byalagets största utgiftspost. Ljuset släcks till sommaren på valborgsmässoaftonen och slås på igen under forneldsnatten. Ljusen slocknar automatiskt tll natten och tänds när färjtrafiken börjar. I november 2012 byttes lamporna ut mot energisnåla LED-lampor.

I slutet av 2010-talet väcktes tanken att utnyttja vindkraft för belysninen. Med bidrag från EUs landsbygdsprojekt LEADER / I samma båt kunde byalaget den 4 september 2014 inviga möllan vars i diameter fyra meter långa rotorblad roterar 45 över havet. Även privata sponsorer deltog i finansieringen, en del av dem har en plakett med sitt namn på en lyktstolpe. Den 18 m höga möllan fick på nyårsaftonen 2014 namnet ”Janne” efter eldsjälen Janne Gröning. Verket ger en effekt på maximalt 3,6 KW, eventuellt överskott används för att hålla delar av skolhuset på grundvärme.