Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Ny-Klemets

Ny-Klemets (Ormäng)

Från Klemets hemman avstyckades år 1879 Ny-Klemets, vars nuvarande huvudbyggnad uppfördes i Ormäng år 1933, ca två kilometer från torget.

På Ny-Klemets fanns två bröder Fagerlund, Johannes ”Janne” och Konstantin som bägga än i dag med beundran omtalas för sin hantverksskicklighet. Här bodde överhudtaget företagsamt folk, en tid hade man t.ex. 300 höns.

Janne (1875-1951) bröt sten till material för olika slags byggnadsverk, som fortfarande kan beskådas på många gårdar.

Konstantin (1885-1943) var en vida känd båtbyggare. Ett bra träarbete var en hederssak för Konstantin. Några av Konstantins båtar, s.k. konstantinare, finns kvar i Iniö, bla.a. Konsti som framgångsrikt deltar i allmogeseglingar i skärgården.

Klemetsin tilalta vuonna 1879 jaetun Ny-Klemetsin tilan päärakennus rakennettiin Ormängiin vuonna 1933 noin kaksi kilometriä torilta. Ny-Klemetsillä isännöi Fagerlundin veljekset Johannes ”Janne” ja Konstantin. Vielä tänä päivänä puhutaan ihailevasti molempien kädentaidoista. Tilalla asui ylipäätään yritteliästä väkeä, yhteen aikaan siellä oli esim. 300 kanaa.

Janne (1875-1951) hakkasi kiviä monien erinäisten rakennusten tarpeisiin. Näitä voi ihailla vieläkin monessa pihapiirissä.

Konstantin (1885-1943) oli laajalti tunnettu veneentekijä. Laadukas puutyö oli Konstantinille kunnia-asia. Jokunen Konstantinin rakentama vene, n.s konstantilainen, löytyy vielä Iniöstä, mm. Konsti, joka osallistuu menestyksekkäästi saariston perinnepurjehduksiin.