Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Houtskär

Houtskär, som till ytan är 697 km2 och består av ca 700 holmar över 1 ha i storlek (20 bebodda), ligger i Åbolands skärgård vid gränsen mot Åland. Houtskär blev tvåspråkigt år 2003 och var en självständig kommun fram till kommunsammanslagningen 1.1.2009, då kommunen blev en av fem kommundelar i skärgårdsstaden Pargas. Ca 500 personer är skrivna här, men vi har också en stor deltids- och fritidsbefolkning. Av befolkningen talar ungefär 83 % svenska, 15 % finska och 2 % andra språk. Undervisningen i åk 1-6 i Träsk skola är svenskspråkig, men finskspråkig undervisning för åk 1-9 finns på nära håll i Korpo, liksom svenskspråkig undervisning för åk 7-9, som funnits redan sedan hösten 1980, då f.d. Skärgårdshavets högstadieskola grundades.

Naturen är omväxlande och floran är artrik bl.a. tack vare en kalkrik jordmån, gott klimat och hävdade jordbruksmarker. Houtskär ingår i sin helhet i Skärgårdshavets biosfärområde och delvis i Skärgårdshavets nationalpark. Houtskär har en god basservice som kompletteras av privata företag. Föreningsverksamheten är mycket livlig och bidrar i hög grad till invånarnas trivsel. I Houtskär finns det många livskraftiga byar. Flera av dem är fortfarande traditionella “gytterbyar”.

Speciellt Hyppeis och Björkö är kända för sina vackra båthus. Byaförteckning: Näsby (som är Houtskärs kyrkby), Storpensar, Saverkeit, Kittuis, Medelby, Hönsnäs, Berghamn, Träsk, Jervis, Hyppeis, Roslax, Kivimo, Björkö, Mossala, Äpplö och Nåtö.

 

 

 

Houtskari, jonka pinta-ala on 697 km2, muodostuu noin 700 yli hehtaarin kokoisesta saaresta (20 asuttu). Entinen Houtskarin kunta sijaitsee Turunmaan saaristossa aivan Ahvenanmaan rajalla. Houtskarista tuli kaksikielinen kunta vuonna 2003. Kunta muodosti neljän muun kanssa kuntaliitoksen 1.1.2009, ja siitä tuli osa Paraisten saaristokaupunkia. Houtskarissa on kirjoilla noin 500 asukasta, mutta meillä on myös paljon osavuosi- ja vapaa-ajanasukkaita. Asukkaista noin 83 % on ruotsinkielisiä, 15 % suomenkielisiä ja 2 % puhuu muita kieliä. Träsk skola (alakoulu) on ruotsinkielinen, mutta Korppoossa järjestetään suomenkielistä opetusta sekä ala- että yläkoululaisille ja myös ruotsinkielisille yläkoululaisille jo syksystä 1980. Luonto on vaihtelevaa ja kasvisto runsaslajista muun muassa kalkkipitoisen maaperän, hyvän ilmaston ja hoidettujen maanviljelysmaiden ansiosta. Houtskari kuuluu kokonaisuudessaan Saaristomeren biosfäärialueeseen ja osittain myös Saaristomeren kansallispuistoon.

Houtskarissa on hyvät peruspalvelut, joita yksityiset yritykset täydentävät. Yhdistystoiminta on erittäin vilkasta ja myötävaikuttaa osaltaan paljolti asukkaiden viihtyvyyteen. Houtskarissa on myös useita elinvoimaisia kyliä. Monet niistä ovat edelleen perinteisiä ”rykelmäkyliä”. Etenkin Hyppeis ja Björkö ovat tunnettuja kauniista venevajoistaan.

Kyläluettelo: Näsby (joka on Houtskarin kirkonkylä), Storpensar, Saverkeit, Kittuis, Medelby, Hönsnäs, Berghamn, Träsk, Jervis, Hyppeis, Roslax, Kivimo, Björkö, Mossala, Äpplö ja Nåtö.

Källa: visithoutskar.fi, pargas.fi/web/kommunerna/houtskar

o  Houtskär / Houtskari

o  Houtskärs träkyrka

o  Houtskärs Skärgårdsmuseum