Siirry sisältöön
Varsinais-Suomen kylät

Houtskärs träkyrka

Houtskärs träkyrka, som tillägnats Jungfru Maria, ligger i Näsby kyrkby, som är i mitten av ögruppen, invid den smala Hålaxviken. Korskyrkan, som har jämnlånga korsarmar, ritades och byggdes av Erik Nilsson under åren 1703-1704.

Den rödmyllade kyrkan täcks av ett valmat spåntak. Från mittkorset reser sig en sirlig vimpelstång. Kyrkans altartavla från 1887 är målad av den välkända konstnären Victor Westerholm, som har rötter i Nagu. Altartavlan heter Jesus i Getsemane och det sägs att ängeln har fått Westerholms blivande makas ansikte.

Det finns till 450 sittplatser i kyrkan. Houtskär kyrkby hör till de första kyrkbyarna som grundats i Åbolands skärgård. Houtskärs välbevarade, småskaliga skärgårdskyrkomiljö består av hamnen, kyrkan, begravningsplatsen med stenmuren, klockstapeln, prästgården och sockenstugan. I Åbolands skärgård låg kyrkbyarna på de större öarna intill viktiga farleder.

Intill kyrkogården finns en klockstapel, vars nedre del uppfördes år 1753 (E. Johansson) och övre del år 1871. Prästgården från 1874 tillhör också miljön kring kyrkan. Mellan kyrkan och prästgården ligger ett mindre odlat område. Houtskärs Hembygdsmuseum verkar i sockenstugan från år 1885. Till museet hör 10 olika byggnader, bl.a. en vindmölla och en strandbod.

Houtskarin puukirkko

Houtskarin kaunis ja upealla paikalla sijaitseva kirkko on muodoltaan tasavartinen ristikirkko. Kirkko on puinen, punamullattu ja sitä kattaa naulattu paanukatto. Neitsyt Marialle omistettu kirkko rakennettiin vuosina 1703–1704 ja sen rakentamisesta vastasi pohjalainen Erik Nilsson. Istumapaikkoja kirkossa on 450.

Kirkko vastaa tyyliltään varhaisimpia lounaissuomalaisia puisia ristikirkkoja. Turunmaan saaristossa kirkonkylät ovat sijoittuneet suuremmille saarille merkittävien vesireittien varrelle. Kirkossa on vuodelta 1887 peräisin oleva alttaritaulu, jonka on maalannut tunnettu Victor Westerholm, jonka juuret ovat Nauvossa. Alttaritaulun nimi on Jeesus Getsemanessa ja kerrotaan myös, että taulun enkelillä on Westerholmin tulevan vaimon kasvot. Lisäksi kirkonpihan tuntumassa on tapuli, jonka alaosa on rakennettu vuonna 1753 ja yläosa vuonna 1871.

Museovirasto on määritellyt Houtskarin kirkkoympäristön, johon kirkon ohella kuuluvat muun muassa vuonna1874 rakennettu pappila ja vanha pitäjäntupa, valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Houtskarin kotiseutumuseo toimii 1885 rakennetussa pitäjäntuvassa kirkon pihapiirissä. Museoon kuuluu lisäksi tuulimylly ja ranta-aitta.